Výroční zpráva 2015

N á z e v

 

Klub SENSEN při Krajské knihovně v Pardubicích o.s.

 

 

S í d l o

 

Pernštýnské náměstí č.77, 530 02 Pardubice

Registrace u Ministerstva vnitra 10.6.2013. pod č.j. VSI 1-1/03 626/13-R

IČ: 01775138

 

B a n k o v n í s p o j e n í

 

2800535846/2010

Fio banka, Pardubice

 

 

O r g á n y s p o l k u

 

Činnost spolku řídí výbor

 

Nejvyšší orgán je schůze členů, která se schází nejméně 1x ročně

 

S l o ž e n í v ý b o r u

 

Eva Blažková – předseda

Alena Jansová – ambasador

Ing. Magdalena Zmatlíková – pokladník

Helena Šejvlová – člen

 

S t a t u t á r n í z á s t u p c e

 

Předseda výboru

 

 

 

e-mail: sensenpce@centrum.cz

 

web: https://sensen-pardubice8.webnode.cz/

 

 

V z n i k  a   po s l á n í

 

Spolek je součástí celorepublikové aktivity Konta Bariéry při Nadaci Charty 77. Vznikl jako volné sdružení seniorů v listopadu 2012. V květnu 2013 byla podána žádost o registraci u Ministerstva vnitra jako Klub SENSEN při Krajské knihovně v Pardubicích. Naší snahou je udržet se i v seniorském věku v tělesné a duševní svěžesti, což je nejlepší ochrana před pocitem osamění, a právě tak využití zkušeností a potenciálu ku prospěchu dalším lidem naší společnosti.

 

 

Č i n n o s t   k l u b u

 

Nejsme sociální službou, ani ji nechceme nahrazovat. Nejsme zde sami pro sebe, myšlenku aktivního stáří uplatňujeme v soukromí a šíříme ji ve svém okolí. Nabízíme své zkušenosti a síly dalším. Naše přednášková činnost je určena i širší veřejnosti.

Spolupracujeme s Krajskou knihovnou v dětském oddělení, pořádáme výlety, vycházky, exkurze, navštěvujeme divadla, výstavy.

 

 

C o  s e  p o d a ř i l o

 

Pravidelně čteme dětem v Krajské knihovně, četli jsme v knihovně na Dubině

Naše pomoc při akcích Velikonoce a Dožínky na zámku pod záštitou Krajské knihovny nám přinesla mnoho potěšení při tvoření s dětmi.

Opět jsme rádi pomohli při akci Krajské knihovny Den pro dětskou knihu /pohoštění, organizační pomoc/.

Již podruhé jsme na Dubinském dni pro seniory měřili účastníkům tlak a vedli Nordic Walking.

Pravidelně jsme se začali scházet k hraní společenských her.

Stále oblíbenějšími jsou výjezdy za kulturou.

Oblíbená jsou i setkání v IC Kosatec při volné zábavě.

 

 

P ř e h l e d a k c í

 

Výlety, vycházky, exkurze

 

- v únoru jsme navštívili úžasnou projekci v Hvězdárně v Hradci Králové

- dalším úchvatným zážitkem bylo představení Lucerny v Trusnově

- vydařil se výlet do Vrchotových Janovic,

- z Brandýsa do Chocně nás nebylo mnoho i když byl krásný den

- procházka Arboretem ve Vysokém Chvojně s výkladem p. Holického mělo velký úspěch

- na Den průvodců jsme si prošli Choceň.

- cestou na vyhlášení Seniora a klubu roku jsme stihli projížďku po Vltavě a výstavu obrazů Má vlast

- navštívili jsme Letecké muzeum v Pardubicích

- úspěch měl výlet do Olomouce

 

Kultura

 

11. 3. Divadlo na Fidlovačce – představení „Dohazovačka“

26. 3. Divadlo na Fidlovačce – představení „Rok na vsi“

11. 4. Městské divadlo Brno – muzikál „Johny Blue“

18. 4. Trusnov – Lucerna

13. 5. beseda s panem Martinem Mejzlíkem z Východočeského divadla

15. 5. Klicperovo divadlo Hradec Králové – představení „Škola pro ženy“

20. 5. Divadlo na Fidlovačce – představení „Dům čtyř letor“

16. 10. Klicperovo divadlo Hradec Králové – představení „Periferie“

21. 10. Divadlo Pod Palmovkou – představení „Edith a Marlen“

14. 11. Divadlo U Hasičů Praha – Narozeniny Richarda Adama

15.12. Vánoční besídka v IC Kosatec

Návštěvy divadel byly vždy spojeny s návštěvou nějaké výstavy nebo s výletem.

 

Přednášky, vzdělávání

 

genetika a nádory - mgr Pavlíková

život a dílo Viktora Fischla – paní Jará

Židovství a antisemitismus – paní

o Evropské unii – pan Ročárek

Vůle žít – film a přednáška paní

o seniorském webu „šedesátka“ s Kolovratníkovými

o feromonech s profesorem J. Ubikem

se spisovatelkou paní Janou Klimečkovou o jejích knihách

 

Přehled hospodaření v roce 2015

 

Počet členů k 31.12. 2015: 72

 

Příjmy:

Zůstatek z  r.2014 3 517,-   

Členské příspěvky   á 60,- / 17 členů 1 020,-

Jiné příspěvky na činnost 240,-

 

Celkem příjmy 4 777,-

 

Výdaje:

 

Materiálové výdaje a služby 185,-

Ostatní výdaje /cestovné člena/ 240,-

Květiny a dárky pro přednášející 704,-

Náklady na Vánoční besídku -  občerstvení členů 2 150,-

 

Celkem výdaje: 3 279,- 

 

Zůstatek: 1 498,- 

 

Poděkování

 

Poděkování patří KK Pardubice, která nám byla nápomocna radou a technickým zázemím a poskytla nám prostor ke schůzkám. Jmenovitě paní ředitelce Bc.Radomíře Kodetové a koordinátorce paní Monice Doležalové. Věříme, že naše spolupráce s knihovnou bude i nadále pokračovat.

 

Poděkování patří Radě SENSEN, která nám je dobrou inspirací k naší činnosti a za akce, které pro kluby organizují.