Plánujeme, cestujeme tam a sem -

s přáteli ze „SENSEN“

seniorské společenství

senzační je být v tom členství

přednášky, exkurze, divadla, sport -

každý z nás se cítí mlád,

i v knihovně vše musí mít pevný řád

tak kdo by nebyl v SENSEN rád.

 

 

Co všechno jsme dělali v roce 2017

 

Přednášky

 

Jak je v úvodních verších naší členky, máme rádi výlety a také rádi „cestujeme“ s našimi hosty.

S paní Holickou jsme se.vydali do Santiaga de Compostella. Nohy nás nebolely, tak jako ji ale její myšlenky a závěry s kterými se nám svěřila nám byly pro poučení i osobní zamyšlení.

Naše kolegyně ze slovenského AKSENu paní E. Schotte nás přijela informovat o činnosti jejich klubu a pozvat na rekreaci do Piešťan.

S panem J. Novákem jsme se vydali do Norska. Záběry z jeho putování jsou úchvatné.

Pan  M. Adámek nás seznámil Teheránem a úskalích cestování do tak vzdáleného místa.

Nejdále jsme se dostali v přednášce pana M. Halouska o Nejnádhernějším dobrodružství člověka ve vesmíru. Minutou ticha jsme uctili i nedávno zemřelého Eugena Cernana, astronauta čs. původu

Před naším „vyplutím“ přes náš kanál LaManche jsme si povídali s panem Alešem Ruckým, skutečným přemožitelem kanálu LaManche a o jeho přípravě na takovýto výkon i o vlastní cestě přes kanál.

V přednáškách jsme se věnovali i svému zdraví. Paní Kolrusová k nám přišla besedovat o Vitaminech a minerálech pro zdravý život a o tom, jak se potřeby s přibývajícím věkem mění.

Také jsme si jedno pondělní dopoledne zacvičili s paní Vackovou, která za námi přijela z Prahy na doporučení Konta Bariery. Vyzkoušeli jsme si cvičení s gumou, které lze provozovat v poměrně malém prostoru a přesto procvičit celé tělo.

Nezanedbávali jsme ani svůj duševní rozvoj. Paní profesorka Olga Burešová si pro nás připravila dvě přednášky o křesťanství v našich zemích od počátku až po „našeho“ Arnošta z Pardubic.

Pan PhDr. A. Prázný z Univerzity Pardubice si pro nás připravil také dvě úžasné přednášky o J. A. Komenském a druhou o politice z filosofického a historického hlediska

Paní V. Kamenická nás seznámila s činností Koalice nevládek a přišla nás pozvat k dobrovolnické spolupráci.

Jedinečnou akcí byl klavírní koncert pana R. Kvapila v Malém sále Domu hudby, na který jsme mohli pozvat i své známé. Pan Kvapil nás provedl historií Evropské klavírní tvorby.

Absolvovali jsme školení „nebojte se sociálních sítí“ zaštítěné SENSEN.

SENSEN nám zprostředkoval návštěvu Národního technického muzea, kde jsme si vyzkoušeli roli hlasatelů v historickém televizním studiu

 

 

Naše aktivity

 

Nejoblíbenější aktivitou v knihovně je čtení dětem v knihovně. Také jsme balily knížky a pomáhali s dílničkami při akci „Velikonocích na zámku“.

Velmi pravidelně, každých 14 dní, se scházeli karbaníci ke kanastě. Ping pong si získal také pár hráčů, ale ti se scházeli méně často.

Přijali jsme výzvu SENSEN k soutěži „Přeplavme svůj LaManche“. Únorové plavání v Aquacentru Pardubice bylo úspěšné. LaManche jsme překonali 2x třebaže nás bylo jen o 2 více než v roce předchozím.

 

Kolektivně jsme navštívili několik divadelních představení v Praze nebo v Hradci Králové. A většinou před představením jsme stihli ještě shlédnout nějakou pěknou  výstavu.

                   divadlo ABC „Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách“

                   divadlo Hradec Králové „Úplné zatmění“

                   výroční „Sejdeme se na Cibulce“ v Karlínském divadle

                   divadlo ABC „Šedesátky“

                   divadlo NA Fidlovačce „Magor“

                   Divadlo Karlín „Tobogan“

 

Chodíme na koncerty sboru Cantus Amici, kde zpívají naše členky

 

Oblíbené jsou i naše výlety. V nedalekém Kočí jsme navštívili gotický kostel s dřevěným mostem zbudovaný roku 1397 a upravený v 19. století.

Baroko jsme zažili ve Žďáru nad Sázavou a v Novém městě nad Metují.

Do Heřmanova Městce jsme se vydali za výstavou fotografií „Chasidští židé“ a  prohlídkou synagogy a galerie.

 

 

Studujeme Virtuální Univerzitu 3. věku - Baroko v Českých zemích

 

 

 

Přehled hospodaření v roce 2017

 

Počet členů k 31.12. 2017:  62

 

Příjmy:

 

Zůstatek z r. 2016                                      2 623-

Členské příspěvky                                                6 200,-

Dobrovolné přísp. na uspořádání koncertu 2 245

Celkem příjmy                                                    11 068,-

 

Výdaje:

 

Pronájem sálu                                                        688,-

Jízdné                                                                     44,-

Odměny přednášejícím                               1 880,-

Provozní výdaje                                                    302,-

Náklady na občerstvení na schůzkách                  4 000,-

 

Celkem výdaje:                                                   6 914,-

 

Zůstatek:                                                      4 154,-