Co je SENSEN

Klub je součástí celorepublikové aktivity Konta Bariéry při Nadaci Charty 77. Vznikl jako volné sdružení seniorů v listopadu 2012. V květnu 2013 byla podána žádost o registraci u Ministerstva vnitra České republiky jako Klub SENSEN při Krajské knihovně v Pardubicích. 1. 1. 2014 došlo v důsledku legislativních změn k úpravě názvu spolku na „SENSEN klub při Krajské knihovně v Pardubicích“. Naší snahou je udržet se i v seniorském věku v tělesné a duševní kondici, což je nejlepší ochrana před pocitem osamění, a právě tak využití zkušeností a potenciálu ku prospěchu dalším lidem naší společnosti.

Nejsme sociální službou, ani ji nechceme nahrazovat. Nejsme zde sami pro sebe, myšlenku aktivního stáří uplatňujeme v soukromí a šíříme ji ve svém okolí. Nabízíme své zkušenosti a síly dalším. Naše přednášková činnost je určena i širší veřejnosti.

Spolupracujeme s Krajskou knihovnou v Pardubicích v dětském oddělení, pořádáme výlety, vycházky, exkurze, navštěvujeme divadla, výstavy.

 Více informací o této celorepublikové aktivitě najdete na www.sensen.cz