Výroční zpráva 2016

N á z e v

 

Klub SENSEN při Krajské knihovně v Pardubicích o.s.

 

 

S í d l o

 

Pernštýnské náměstí č.77, 530 02 Pardubice

Registrace u Ministerstva vnitra 10.6.2013. pod č.j. VSI 1-1/03 626/13-R

IČ: 01775138

 

B a n k o v n í s p o j e n í

 

2800535846/2010

Fio banka, Pardubice

 

 

O r g á n y s p o l k u

 

Činnost spolku řídí výbor

 

Nejvyšší orgán je schůze členů, která se schází nejméně 1x ročně

 

S l o ž e n í v ý b o r u

 

Eva Blažková – předseda

Alena Jansová – ambasador

Květa Jirásková - pokladník

Helena Šejvlová – člen

 

S t a t u t á r n í z á s t u p c e

 

Předseda výboru

 

 

e-mail: sensenpce@centrum.cz

 

web: https://sensen-pardubice8.webnode.cz/

 

 

V z n i k  a  p o s l á n í

 

Spolek je součástí celorepublikové aktivity Konta Bariéry při Nadaci Charty 77. Vznikl jako volné sdružení seniorů v listopadu 2012. V květnu 2013 byla podána žádost o registraci u Ministerstva vnitra jako Klub SENSEN při Krajské knihovně v Pardubicích. Naší snahou je udržet se i v seniorském věku v tělesné a duševní svěžesti, což je nejlepší ochrana před pocitem osamění, a právě tak využití zkušeností a potenciálu ku prospěchu dalším lidem naší společnosti.

 

 

Č i n n o s t   k l u b u

 

Nejsme sociální službou, ani ji nechceme nahrazovat. Nejsme zde sami pro sebe, myšlenku aktivního stáří uplatňujeme v soukromí a šíříme ji ve svém okolí. Nabízíme své zkušenosti a síly dalším. Naše přednášková činnost je určena i širší veřejnosti.

Spolupracujeme s Krajskou knihovnou v dětském oddělení, pořádáme výlety, vycházky, exkurze, navštěvujeme divadla, výstavy.

 

 

C o  s e  p o d a ř i l o

 

Pravidelně čteme dětem v Krajské knihovně, balíme knížky

Naše pomoc při akcích Velikonoce a Dožínky na zámku pod záštitou Krajské knihovny nám přinesla mnoho potěšení při tvoření s dětmi.

Opět jsme rádi pomohli při akci Krajské knihovny Den pro dětskou knihu /pohoštění, organizační pomoc/.

Již potřetí jsme na Dubinském dni pro seniory měřili účastníkům tlak a vedli Nordic Walking.

Scházíme se k hraní společenských her.

Stále oblíbenějšími jsou výjezdy za kulturou.

Oblíbená jsou i setkání v IC Kosatec při volné zábavě.

Zúčastnili jsme se soutěže vyhlášené SENSEN a Konta Bariery„Přeplavme svůj La Manche“ S uplavanými 42 km jsme se umístili na krásném 12. místě

proběhlo několik hodin ruštiny jako forma tréninku paměti

Navštěvovali jsme výstavy a galerie v Pardubicích, scházíme se na koncertech.

Užili jsme si „Zdravé vaření“ s lektorkou

V Lipníku nad Bečvou již pošesté proběhla výstava „Pro radost a potěšení“. Svými rukodělnými výrobky nás reprezentovaly Laďka Richterová a Mája Hájková. Umístily se na čtvrtém a pátém místě.

 

P ř e h l e d   a k c í

 

Výlety, vycházky, exkurze

 

Bohdanečské rybníky s pozorováním ptáků

Nemošická stráň a její květena

Hlinsko – výstava Kaván, Betlém

Prohlídka Tyršových sadů s panem Hlubockým

Olomouc-muzea

Hasičský sbor Pardubice

Muzeum kávy v Rosicích

Návštěva Senátu s paní senátorkou paní Horskou

Praha – Slovanská epopej

Národní divadlo – prohlídka historické budovy

Elektrárna Opatovice

Dostihové závodiště

Hrajeme karty ve Spolkovém domě a u dvou členů klubu

 

 

Divadlo

 

Hradec Králové – Evropa,

Praha, Semafor - Kdyby tisíc klarinetů

Brno, Hudební divadlo - Titanic

Praha, U Valšů – Polib tetičku

Praha, Semafor – Osvobozené divadlo

Trusnov: Lucerna

Národní divadlo – V rytmu swingu buší srdce mé

Praha, Goja music hall – Fantom Opery

 

Přednášky

Finanční gramotnost

Pan Škoda – Hledání vody

Klub přátel Pardubic – Historie a budoucnost Červeňáku

Paní K. Jará – Úsměvy v české literatuře

Pan Hlubocký: Péče o zahradu

Paní Mgr. Bandžuchová z SKP: Domácí násilí

Expo banka: Finanční gramotnost

Paní J. Kolrusová: Výživa a zdraví seniorů

Vitamíny, minerály, důležité potraviny

Paní Š. Pokorná: Swingová kapela Blue Star ve Vietnamu

Promítání pana Nováka - cestopisný film o Norsku

Barbora Navrátilová – Z Ostřešan do Benátek

 

 

Přehled hospodaření v roce 2016

 

Počet členů k 31.12. 2016: 63

 

Příjmy:

Zůstatek z r. 2014 1 498,-

Členské příspěvky 6 300,-

Celkem příjmy 7 798,-

Výdaje:

Provozní výdaje 537,-

Jízdné – Lipník n. Bečvou 240,-

Odměna za projekci 100,-

Dárky lektorům 148,-

Náklady na občerstvení na schůzkách 4 350,-

Celkem výdaje: 5 375,-

Zůstatek: 2 423,-

 

 

Poděkování

 

 

Poděkování patří KK Pardubice, která nám byla nápomocna radou a technickým zázemím a poskytla nám prostor ke schůzkám. Jmenovitě paní ředitelce Bc.Radomíře Kodetové a koordinátorce paní Monice Doležalové. Věříme, že naše spolupráce s knihovnou bude i nadále pokračovat.

 

 

Poděkování patří Radě SENSEN za akce, které pro kluby organizují, za dobrou inspirací pro naší činnost.