O nás

 Projekt SENSEN  (Senzační senioři) vznikl v Nadaci Charty 77 / Konto BARIÉRY jako odpověď na demografický vývoj v naší zemi. Uvědomili jsme si, že nejen přibývá seniorů, ale také pochybných a nadřazených hlasů nad nimi. Přitom víme z domova i z blízkého okolí, jací umějí být dneššedesáti- , sedmdesáti- , i osmdesátníci.

 Zdaleka nejsou jen nemocní, nerudní, nesnášenliví. Naopak, mnoho z nich je obdivuhodně vitálních, aktivních a schopných rozdávat moudrost i práci pro ostatní. A právě takové hledáme do našeho projektu.
 My nejsme ani nebudeme sociální slu
žbou, vytváříme neformální spojení starších lidí, kteří nechtějí jen odpočívat a přijímat cizí pomoc. Hledáme všechny seniory, kteří se ještě rádi dívají kolem sebe,  není  jim lhostejný vývoj společnosti, města, obce. Hledáme seniory, kteří chtějí  a umějí cosi dát – zkušenost, kvalifikovaný názor, paměť na doby dnes už jakoby zasuté v historii. Nabízíme spojenectví, máme první programy (Národní kronika, Druhý život dětské knihy…), čekáme na vaši spolupráci na programech dalších.
Víme,
že trápením mnoha starších občanů je samota. Proti ní se chceme s vaší pomoci postavit, pomáhat těm, kteří zcela zbytečně a marně čekají, až je někdo bude potřebovat, až jim někdo dopřeje sluchu. 
Za pár let budou senio
ři nejpočetnější skupinou obyvatelstva v naší zemi.  Budou potřebovat nejen lékařskou a sociální péči, ale hlavně sebevědomí . Právě o to se s vámi chceme starat. Každý nápad, každá aktivita tohoto směru je vítaná. Spojte se s námi, senzační senioři! 

Co přináší zapojení do projektu SENSEN?

-          účast na unikátních celorepublikových projektech (Národní kronika, Druhý život dětské knihy)

-           pomoc při realizaci vlastních nápadů členů klubů SENSEN

-           konkrétní podpora pro jinak nedosažitelné aktivity

-           finanční a materiálová podpora při získávání počítačové gramotnosti

-           přístup k poradnám SENSEN (, medicína, bezpečnost aj.)

-           možnost dělit se o to, co děláte, s ostatními seniory po celé republice, a zároveň dostávat inspirační podněty a pomoc zvenčí.

 Více informací najdete na www.sensen.cz